Jon Wertheim talks Shohei Ohtani sweepstakes

Sports Illustrated Executive Editor and Senior Writer Jon Wertheim joins Petros and Money to discuss the Shohei Ohtani sweepstakes.


Sponsored Content

Sponsored Content